Znanstveni skup u Ozlju 24-25.10.

Pokraj velike nakladničke tradicije Središnjice Matice hrvatske, važno djelovanje u radu Matice zauzimaju stotinjak aktivnih ogranaka, u kojima su u proteklim desetljećima objavljene brojne pjesničke i prozne knjige, kao i vrijedni prilozi iz područja jezikoslovlja, dijalektologije, književne povijesti, teorije i kritike.

Upravo u svrhu njihova primjerenog vrednovanja i sagledavanja njihova mjesta u suvremenoj književnosti i povijesti književnosti i jezikoslovlja Matica hrvatska, Odjel za književnost Matice hrvatske i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Ivana Belostenca Ozalj organiziraju znanstveni skup posvećen isključivo izdanjima Matičinih ogranaka. Skup se održava u prostorijama Zavičajnog muzeja Ozalj 24. i 25. listopada 2019. godine.

Poznato je da je Matica hrvatske utemeljena u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda sredinom 19. stoljeća sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Danas je jedna od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj, priređuje brojna kulturna i znanstvena događanja, znanstvene simpozije, okrugle stolove, rasprave, stručna i znanstvena predavanja te koncerte klasične glazbe.

Djelovanjem ogranaka Matice hrvatske, između ostalog i onog u Ozlju, nastoji se oživjeti kulturni život u manjim sredinama, a svojim radom pridonose i decentralizaciji znanosti i kulture. Svojim bogatim povijesnim značajem za hrvatsku književnost i hrvatski jezik grad Ozalj zauzima posebno mjesto u djelovanju Matice hrvatske.