OBAVIJEST O BRISANJU POMOĆNIH KREVETA – EVISITOR

Obzirom da je od 1. siječnja 2020. godine na snazi Zakon prema kojem se turistička pristojba za pomoćne krevete naplaćuje jednako kao i za glavne (fiksne) krevete, te zbog dosadašnjeg oslobađanja dijela paušala (50% za fiksne i 100 % za pomoćne krevete) pomoćni kreveti koji nisu izraženi u izreci rješenja još nisu uklonjeni iz sustava eVisitor, ovim putem Vas obavještavamo da će svim iznajmljivačima koji u IZRECI RJEŠENJA o pružanju usluga smještaja NEMAJU izrečen broj pomoćnih kreveta, a prema starom rješenju iste imaju, ali u OBRAZLOŽENJU rješenja, ti će pomoćni kreveti biti uklonjeni iz sustava eVisitor, te samim time nećete biti u mogućnosti primiti broj osoba koji ste mogli primiti do sada.

Za one iznajmljivače koji su ishodili nova rješenja, ili su kategorizirani nakon promjene zakona, te pomoćne krevete imaju u izreci rješenja ovom odlukom ne mijenja se ništa.

Kako bi zadržali (ili smanjili ili povećali) broj pomoćnih kreveta u Vašem objektu, molimo Vas da zahtjev iz priloga podnesete Uredu Državne Uprave pri Karlovačkoj Županiji – Ured za gospodarstvo u najkraćem mogućem roku. (Zbog promjene broja kreveta ne izlazi se u novi nadzor).

POMOĆNI KREVETI BIT ĆE UKLONJENI NAJKASNIJE DO 1.SVIBNJA 2022. GODINE ! ! !

ZAHTJEV-dodavanje_pomoćnog_kreveta_u_rješenje (download)

POTPORE TURIZMU GRADA OZLJA 2022

Ovim putem Vas obavještavamo da je prema Programu potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2022. godinu osigurano 50.000,00 kn za potpore razvoju ruralnog turizma.  Svi turistički dionici koji imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja mogu ostvariti potporu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

 1. Ulaganje u nove smještajne kapacitete – kako bi se podigla kvaliteta i povećao broj smještajnih kapaciteta na području Grada Ozlja potpora za ulaganje u nove smještajne kapacitete povećava se sa dosadašnjih 1.000,00 po novom ležaju na 1.500,00 kn po novom ležaju
 2. Promotivne aktivnosti – potpora se dodjeljuje u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje, a namijenjena je za sufinanciranje troškova izrade promotivnih materijala (tisak, photo, video, online) i sufinanciranje odlaska na sajmove i manifestacije
 3. Ulaganje i opremanje u turističke objekte (kušaonice, izletišta, vinotočja) – sufinancirat će se 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 7.500,00 kn po prijavitelju godišnje
 4. Adaptacija tradicijskih (autohtonih) objekata –  u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje, Grad Ozalj će sufinancirati troškove opremanja objekta za obavljanje turističke djelatnosti (unutarnje uređenje, oprema).
 5. Edukacija turističkih djelatnika – sufinancirat će se troškovi kotizacije za sudjelovanja na seminarima, tečajevima, radionicama u iznosu od 100% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po prijavitelju godišnje
 6. Iznajmljivanje vozila (skutera, bicikala, čamaca, ATV/QUAD) – u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 3.000,00 kn po prijavitelju godišnje, sufinancirat će se troškovi najma ili nabave vozila/plovila (skutera, bicikala, čamaca, ATV/QUAD, …)
 7. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije – Potpora podrazumijeva priznavanje troškova koji se odnose na nabavu nove opreme i uređaja, uređenje prostora (građevinski radovi, instalaterski radovi te radovi unutrašnjeg uređenja) te za nabavu namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, a predmetna ulaganja moraju biti vezana isključivo za prostor koji je predmet obavljanja djelatnosti na koju se odnosi Rješenje o kategorizaciji objekta. Korisniku će biti dodijeljena potpora u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 5.000,00 kn po prijavitelju godišnje.

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 12.000,00 kn. Ukupan iznos za mjeru 7. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 20.000,00 kn. Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu zaprimaju se do 15. prosinca 2022. godine te se mogu podnijeti osobno u pisarnicu Grada Ozlja, putem e-mail-a: grad.ozalj@ozalj.hr ili marina.tucek@ozalj.hr ili putem e-obrazaca. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

Zahtjevu se prilaže:

 • Izvadak ili rješenje iz odgovarajućeg registra
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
 • Preslika računa i dokaz (izvod) da je isti nastao i plaćen u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev
 • Preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
 • Preslika dokaza o legalizaciji objekta (za mjere 1., 3. i 4.)
 • Foto dokumentacija prije i poslije izvršene investicije (za mjeru 7.)

Program-potpora-turizmu

Zahtjev za dodjelu potpora turizam 2022.

PREDAJA TZ-2 OBRASCA

Ovim putem Vas obavještavamo o Vašim obvezama predaje TZ 2 obrasca najkasnije do 15. siječnja 2022. godine s važećim podacima (broj kreveta kako stoji u sustavu eVisitor), te prometom iz 2021.g.
 
iznos za paušalnu članarinu po fiksnom krevetu – 45,00 kn
iznos za paušalnu članarinu po pomoćnom krevetu – 22,50 kn
obrazac se predaje u najbližu Poreznu Upravu, nije potrebno u PU na mjestu gdje se objekt nalazi, ali je važno upisati u obrazac da je nadležna PU ona s mjesta gdje se Objekt nalazi
 
U nastavku Vam dostavljamo link na članak za pomoć pri popunjavanju obrasca…

https://www.cimerfraj.hr/propisi-i-zakoni/uputa-za-popunjavanje-obrasca-tz-2

EDUKACIJA ZA MALE IZNAJMLJIVAČE 15.-16.12.

Turistička zajednica Karlovačke županije i ove godine organizira edukaciju za male iznajmljivače “Kako pripremiti objekt za nadolazeću sezonu”.

Edukacija je besplatna za sve sudionike!

Popis tema:

  *   Kako gosti biraju destinaciju (kako gost nalazi naš smještaj)
  *   Specijalizacija obiteljskog smještaja (obitelji s malom djecom, obitelji s tinejdžerima, senior gosti, …)
  *   Priprema smještaja za sezonu (nakon sezone, koliko često mijenjati opremu u objektu, prilagodba novim trendovima,…)
  *   Priprema objekta za fotografiranje/snimanje
  *   Određivanje cijena i upravljanje cijenama
  *   Pravila poslovanja (zaštita iznajmljivača i gostiju od otkaza rezervacija i ostala pravila)
  *   Oglašavanje:
  *   Administrativno poslovanje

Trajanje: predviđeno trajanje 6 školskih sati

Edukacije će se održati na dvije lokacije u Hotel Europa u Karlovcu, te Hotelu Mirjana Rastoke u Slunju, na obje lokacije predavanja će se održati u slijedećim terminima:

Hotel Europa Karlovac –  srijeda 15.12.2021.god. od 13 sati,

Hotel Mirjana Rastoke – četvrtak 16.12.2021. god. od 13 sati,

Prijava putem linka: https://forms.office.com/r/fuEU3555kX

NOĆENJA I DOLASCI DO 31.10.2021.

Donosimo podatke iz sustava eVisitor o broju noćenja i dolazaka u našem području – za ovu godinu, uz podatke za 2019. godinu. Nalazimo se na razini 70% ostvarenih dolazaka i noćenja, otprilike unutar statističkih vrijednosti a razini cijele RH. U odnosu na 2020. smo također ostvarili značajno povećanje, više od 50%.

I dalje nam najviše gostiju dolazi iz Njemačke, a raduje nas značajno povećanje broja gostiju iz Poljske.

izvor: eVisitor

KUTAK ZA IZNAJMLJIVAČE – info

Na poveznici u rubrici INFO nalaze se osnovne informacije za sve iznajmljivače smještaja na našem području. Sezona je bila odlična, nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru i još većom brzinom povećati kvalitetu usluge. Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju i javljajte nam novosti iz vašeg područja.

Svima želimo puno uspjeha u daljnjem poslovanju!

KUTAK ZA IZNAJMLJIVAČE

TURISTIČKA PRISTOJBA 2021

Obavještavamo vas da je danas 29. lipnja 2021. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojeg mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Člankom 2. Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti te se oslobađaju za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Osim djelomičnog oslobođenja, temeljem Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/21) za dio obveznika utvrđeni su kriteriji po kojima se ostvaruje u potpunosti oslobođenje plaćanja paušalne turističke pristojbe u 2021.

Osobe koje ostvaruju potpuno oslobođenje su:

1. Osobe koje su utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 9. lipnja 2021.  ( u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9. lipnja 2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice) i

2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021. u odjavljenom smještaju.

Iznimno, za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na potpuno oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:

1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe veće od 20,00 kn.

SMJEŠTAJ INFO – 3 NOVA PRAVILNIKA MINTS

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tri pravilnika koja imaju za cilj rasterećenje turističkog sustava, odnosno ublažavanje negativnih posljedica koje je na turistički sustav imala pandemija COVID-19. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama te su stupili na snagu s 10.lipnja 2021. godine

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet, smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj te u cijelosti za pomoćni krevet, za 2021. godinu. Osobe kojima je do stupanja pravilnika na snagu utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili smanjenje kapaciteta smještajnog objekta, a u 2021. godini nisu imali evidentirano niti jedno noćenje prema podacima sustava eVisitor, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu. Također se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu oslobađaju i osobe čiji su smještajni objekti zbog potresa u 2020. godini označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe. Od dijela turističke pristojbe oslobađaju se i osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, prema prijedlogu kojeg su dale regionalne turističke zajednice za područja svojih županija. Procjenjuje se kako će ukupno oslobođenje po osnovi turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja iznositi oko 105 milijuna kuna.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari), od plaćanja dijela turističke pristojbe oslobađaju se vlasnici plovila i osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) i to 20% paušalnog iznosa turističke pristojbe koja se plaća prema duljini plovila i vremenskom razdoblju boravka na plovilu. Za turističku pristojbu koja je plaćena u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do stupanja na snagu pravilnika, nautičare se oslobađa plaćanja dijela paušalnog iznosa turističke pristojbe te se produljuje vrijeme važenja plaćene turističke pristojbe za 20% vremenskog razdoblja za koje je pristojba plaćena, ako vrijeme za koje je pristojba plaćena nije proteklo do stupanja na snagu pravilnika.

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici, u 2021. godini, osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine turističkoj zajednici umanjuje se za 50% po krevetu odnosno smještajnoj jedinici, dok se za pomoćne krevete oslobađa od plaćanja članarine. Iznos turističke članarine koja se plaća po registriranom ležaju iznosi 45,00 kuna, uz navedeno oslobođenje od 50%, u 2021. taj se iznos umanjuje na 22,50 kuna po ležaju. Ukupno oslobođenje po osnovi turističke članarine za objekte u domaćinstvu i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja iznosit će više od 13 milijuna kuna.

TZP KUPA SUFINANCIRA TROŠAK TESTIRANJA ZA TURISTE


U suradnji s Domom zdravlja Ozalj Turistička zajednica područja Kupa sufinancira trošak brzog testiranja za sve turiste, odnosno strane državljane kojima je potreban rezultat antigenskog testa ili PCR testa na bolest COVID-19 za nesmetan ulazak u matičnu državu

Za ostvarivanje sufinanciranja potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

– plaćeni komercijalni smještaj minimalno jednu noć na području Turističke zajednice područja Kupa u razdoblju od 1.svibnja do 31. prosinca 2021. godine.

– pri obavljanju testiranja u Domu zdravlja Ozalj osoba koja plaća test (turist) dužna je predočiti ovjerenu potvrdu iz eVisitora o boravku osobe koja se testira, koju izdaje i ovjerava iznajmljivač.

Turistička zajednica područja Kupa sufinancira uslugu testiranja u Domu zdravlja Ozalj u iznosu 150 kn po osobi, a sve sukladno cjeniku Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Ukupan iznos predviđen za troškove testiranja iznosi 5.000,00 kn.

Dom zdravlja Ozalj u Kolodvorskoj ulici br.2 provodi brza antigenska testiranja radnim danom, od ponedjeljka do petka u terminu od 08:00 do 09:00 h, te vikendom, subota i nedjelja od 08:00 do 10:00 h.Nije potrebno naručivanje.

Detaljnije na https://dom-zdravlja-ozalj.hr/.

SAFE STAY IN CROATIA

Jučer je održana konferencija za medije – ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić predstavili su projekt Safe stay in Croatia, web platformu https://www.safestayincroatia.hr/  putem koje svi zainteresirani mogu naći informacije o tome što Safe stay in Croatia predstavlja, preuzeti sigurnosne oznake i ostaviti svoje dojmove.
Detaljnije na poveznici https://mint.gov.hr/vijesti/predstavljen-projekt-safe-stay-in-croatia/22307