OZALJSKI MED 26.10. – Željko Tkalac

Nastavljamo sa predstavljanjima ozaljskih pčelara ispred Humičke – nakon OPG Å tenta i Ivanov med – Kolić, u subotu 26.10. u vremenu 9-12:00 sati svoje proizvode ponudit će sjajni Željko Tkalac iz Vrhovca.
Pčelar Tkalac Željko počeo se bavit pčelarstvom 80-ih godina kao petnaestogodiÅ¡njak – prvu koÅ¡nicu pleter sa pčelama dobio je od susjeda, od toga je počeo, na godinu dobio prve rojeve od te koÅ¡nice i tako je počelo Å¡irenje novih koÅ¡nica – pčele nikada nisu kupovane.

Danas posjeduje 3 stacionirana pčelinjaka i 2 mobilna kamiona, sa ukupno 220 košnica.
2005. godine završio školu za pčelara, a 2012. i 2015. imao je najbolje ocijenjen med na natjecanju u Karlovcu.
Od 2003 godine radi OPG Tkalac u Vrhovcu, koji osim pčela ima 40 komada ovaca i koza
Kontakt – 091/576450 ili vedran91t@gmail.com
Adresa – Vrhovac 91