POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Na temelju članka članka 41. Statuta Turističke zajednice područja Kupa (Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 09/20) sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 23/17 i 72/17) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika u Turističkoj zajednici područja Kupa objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Skinite PDF dokument ovdje

Pozivaju se kandidati čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u Turističkoj zajednici područja Kupa – na neodređeno vrijeme, objavljenog 22. ožujka 2021. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na www.tzp-kupa.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati

dana 13. travnja 2021. godine,

s početkom u 08,00 sati,

u Vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1

Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Skinite PDF dokument ovdje