Poljska delegacija u posjetu Ozlju

Dana 22. siječnja 2015. godine grad Ozalj posjetila je poljska delegacije dvorca Szczecin.

U okviru posjeta poljske delegacije sudionici su mogli razmijeniti iskustva na temu suradnje u području kulture.

Suradnja Poljske i Hrvatske omogućava šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj.

S tim ciljem uslijedilo je predstavljanje Karlovačke županije zajedno sa LAG Vallis Colapis i gradom Ozljom, te predstavljanje predstavnice poljske delegacije dvorca Szczecin.

Razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti, sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i skupovima pridonose produbljivanju i razvijanju međudržavnih odnosa.

Nakon predstavljanja organizirani su obilazak Hidroelektrane Ozalj, Starog grada Ozlja i Zavičajnog muzeja, te posjet Pavlinskom samostanu u Sveticama.

Vjerujemo da će se predstavnice poljske delegacije vratiti u svoju zemlju s puno lijepih utisaka u želji da se opet vidimo!