Ozalj i četiri općine udruženo do novca za edukaciju o gospodarenju otpadom

Sporazum o suradnji na projektu “PoKupi, iskoristi, očisti” ujedino je Grada Ozlja i općine Kamanje, Žakanje, Draganić i Ribnik. Zajedno će javiti na javni poziv i pokušati povući 445 tisuća kuna za edukaciju stanovništva o gospodarenju otpadom – razvrstavanju i recikliranju.

– Nakon potpisa sporazuma ide prijava projekta. Planiramo da bi provedba mogla početi u desetom mjesecu ove godine. trajanje projekta je 18 mjeseci. Grad Ozalj i sve općine Kamanje, Žakanje, Draganić i Ribnik moraju provoditi na svom području aktivnosti, a cilj je educiranje, osvještavanje i promociju o održivom gospodarenju otpadom, kaže Ivančica Objadin iz Razvojne agencije KARLA, a  Viktor Šegrt dodaje kako će ovo biti još jedan od primjera kako od sada na dalje treba koordinirati sve gradove i općine s područja Karlovačke županije u velike kapitalne projekte.

– Što je više jedinica lokalne samouprave to je veća vjerojatnost prolaska projekta i povlačenja novaca.

Projekt će biti apliciran prema Ministarstvu zaštite okoliša te se očekuje da će uspješno iz Kohezijski fond povući 85 posto potrebnoga novca. Ozalj i četiri općine za sufinanciranje iz svojih proračuna trebaju izdvojiti 66 tisuća kuna.

Izvor: Radio Mrežnica