NATJEÄŒAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja,  Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, objavljuje

                  OBAVIJEST

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup nekretnine pod oznakom kč.br. 72/11 ukupne površine 2566 m2, upisane u zk.ul. 718 k.o. Ozalj, na kojem se nalazi Adrenalinski park.

Cjelokupni tekst natječaja, objavljen je na službenim stranicama TZP Kupa www.tzp-kupa.hr  i Grada Ozlja www.ozalj.hr .

Natjecaj zakup Adrenalinski Ozalj – tekst PDF

OBRAZAC PONUDE S PRILOZIMA_ADRENALINSKI