NATJEÄŒAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TZP KUPA

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl.24., toč.6, Statuta Turističke zajednice područja Kupa (”Službeni glasnik Grada Ozlja” br.09/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kupa od dana 19.04.2022. god., Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa dana 27.04.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Kupa

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) 1 na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme