ZAVRÅ NA KONFERENCIJA “SUSRET S RIJEKOM”

U utorak 23.03.2021. održana je u Karlovcu ZavrÅ¡na konferencija projekta “Susret s rijekom”Kroz ovaj projekt izgraÄ‘ena je  nova turistička infrastrukture i sadržaji.  IzgraÄ‘eni su NATURA 2000 interpretacijski centri na otvorenom i opremljeni mobilnim interpretacijskim centrima, multimedijskom i edukativnom opremom, u tri grada Karlovačke županije (Karlovac, Ozalj, Ogulin), u kojima će se lokalizirano predstavljati cijelo NATURA 2000 područje uz rijeke. 

Ukupna vrijednost infrastrukturnih radova na projektu iznosi 4.5 milijuna kuna, dok je na opremanje interpretacijskih centara multimedijskom i edukativnom opremom utrošeno 2 milijuna kuna.
Ugovorena vrijednost projekta iznosila je 9,2 milijuna kuna dok je stvarna Ukupna vrijednost projekta  nakon provedbe svih projektnih aktivnosti 8,9 milijuna kuna, od čega je 7.3 milijuna kuna sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a neÅ¡to viÅ¡e od 900,000,00 kn sufinancirano je iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Konačni vlastiti udio Korisnika i partnera je 7% od ukupne vrijednost projekta, točnije korisnik i partneri su uložili   neÅ¡to viÅ¡e od 620.000,00 kn u projekt vrijedan 8,9 milijuna kuna, Å¡to potvrÄ‘uje povoljnu financijsku konstrukciju projekta za Korisnika i partnere.
Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Ogulin, JU Natura Viva, JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Turistička zajednica Grada Ogulina i Turistička zajednica područja KUPA