Zanimanje stranih novinara za Ozalj i njegovu turističku ponudu

Engleska novinarka Shereen Low Yoke Yin danas, 18. rujna, će u poslijepodnevnim satima posjetiti Ozalj koji zajedno sa Karlovcem i Ribnikom čini destinaciju “Zeleno srce Hrvatske”.

To je studijsko putovanje novinara  u okviru pilot projekta Hrvatske turističke zajednice, “Hrvatska 365” kojemu je cilj produženje predsezone i posezone.

Želja je da se pomoću ovog putovanja strane novinare upozna sa turističkim znamenitostima te ugostiteljskom ponudom i smještajnim kapacitetima ozaljskog kraja kako bi mogli prenijeti svoje dojmove u zemlje iz kojih dolaze.