Sveti Vid, Svetac I Mučenik – Zaštitnik Grada Ozlja

Grad Ozalj u znaku Sv. Vida – zaštitnika Grada živi od 1349. godine kada se crkva Sv. Vida prvi puta spominje.

Od 1668. godine kada je crkva obnovljena, Sv. Vid je utisnut u prepoznatljivu vizuru grada Ozlja.

Srednjovjekovna crkva Sv. Vid je malena, jednobrodna građevina pravokutne osnove, romanička crkva sa zaobljenim svetištem i zvonikom pred zapadnim pročeljem.

Proslava dana Svetog Vida, 15. lipnja, bila je oduvijek za Ozalj značajan blagdan.

Grad Ozalj svim građanima Ozlja želi sretan dan Svetoga Vida.