Poništenje Oglas za prijam u službu Stručnog suradnika turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ozlja

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08) i članka 44. Statuta Turističke zajednice Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 7/10), Predsjednica Turističke zajednice Grada Ozlja dana 27. rujna 2017.godine, donosi

Odluku o poništenju Oglasa