Osnivačka skupština TZ Grada Ozlja

Dana 29. prosinca održana je Osnivačka Skupština TZ Grada Ozlja u Uredu gradonačelnice.

Na dnevnom redu su se naÅ¡li izbor radnih tijela SkupÅ¡tine, izbor članova Turističkog vijeća TZ Grada Ozlja, izbor članova Nadzornog odbora, izbor predstavnika TZ Grada Ozlja, donoÅ¡enje Plana rada za 2015. godinu, predstavljanje projekta HTZ-a “Hrvatska 365” i destinacije “Zeleno srce Hrvatske” te izrada kalendara za dogaÄ‘anja u 2015. godini.