Održan prvi forum “Zeleno srce Hrvatske”

U Ozlju je održan prvi forum destinacije Zeleno srce Hrvatske.

Podsjetimo, Karlovac, Ozalj i Ribnik zajednički čine PPS destinaciju Zeleno srce Hrvatske.

Članovi PPS kluba imali su priliku čuti prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima (studijska putovanja novinara iagenata, posebne prezentacije u inozemstvu, suradnja s nacionalnim medijima…).

Podršku prvom destinacijskom forumu svojim su dolaskom dali i predstavnici Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Milo Sršen i Iva Puđak Mihajlović.

Na forumu su izabrani članovi dva proizvodna tima za turističke proizvode kojima se destinacija predstavlja na domaćim i stranim tržištima – biciklizam, te vino i gastronomiju.

Za članove tima za biciklizam izabrani su Mislav Stepinac, Dina Begić i Katarina Srakovčić Korač.
Tim za vino i gastronomiju čine Lidija Žganjer Gržetić, Katarina Srakovčić Korač, Zlatko Petrić te predstavnici dvaju ozaljskih udruga vinogradara, vinara i voćara.

Na forumu se od prisutnih članova (predstavnika smještajnih kapaciteta, lokalnih vinara, ugostitelja, kulturnih i sportskih udruga i drugih) moglo čuti puno pozitivnih dojmova, te su svi izrazili zadovoljstvo načinom rada koji podrazumijeva udruživanje snaga i ponude na razini cijele destinacije kako bi se turistima na ovom području pružio što bolji doživljaj i usluga.

Članovi kluba međusobno su jedni drugima pružili potporu u radu ističući kako se njihove usluge i ponuda proizvoda međusobno nadopunjuju.