Novosti TZP Kupa

ZNATE LI O VIVODINI?

ZNATE LI O VIVODINI?

Na južnim padinama Žumberačkog gorja uz dolinu Kupe nalazi se Ozaljsko-vivodinska vinska cesta,duga oko 30 km. Prekrasan krajolik blagih obronaka…