Kutak za iznajmljivače

ZTP KUPA

KUTAK ZA IZNAJMLJIVAČE

 

UPUTE
Građanin koji pruža usluge smještaja u domaćinstvu dužan je:
1. posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo (Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Ozalj/Karlovac) te pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.
2. prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku (informacije OVDJE),
3. vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
4. izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa
5. uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.)
6. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza i prireza na dohodak 
7. obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ, (od 2020. godine vrijedi novi Pravilnik – OVDJE): NAPOMENA: za 2020. i 2021. umanjeno za 50% (22,50 kn po krevetu za glavni, a pomoćni oslobođeni plaćanja)
8. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog
9. iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina
10. pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost; propisi iz turizma OVDJE
11. Zaštita osobnih podataka – uzimanje podataka za obradu i unos u eVisitor je Vaša zakonska obveza te za to ne treba imati pisanu privolu, već će biti dovoljno gosta uputiti iz kojeg se razloga prikupljaju njegovi podaci, upute OVDJE

Napomena: uzimanje osobnih iskaznica turista i njihovo zadržavanje i/ili fotokopiranje NIJE PREPORUČLJIVO. 
Financijske obveze za privatne iznajmljivače u 2021.

TURISTIČKA PRISTOJBA U 2021. GODINI***:
     • 350,00*** kn / glavni krevet, a za pomoćne u cijelosti oslobođeno – rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.
TURISTIČKA ČLANARINA  U 2021. GODINI***:
     • 45,00*** kn / glavni krevet, a za pomoćne u cijelosti oslobođeno – rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OZALJ U 2021. GODINI:
     • 250,00 kn  + prirez po krevetu – rokovi plaćanja 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.

***Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50%  iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju
Želimo Vam uspjeh u poslovanju!
TZP Kupa

UPUTE – PDF download

KORISNE INFORMACIJE
Program potpore turizmu Grada Ozlja 2021. (LINK)
Popis uplatnih računa (POPIS download)
Kontakt – Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji – Ispostava Ozalj 047/601-445 ili 666-135

 

NOVOSTI