Kultura KUD Vivodina

KUD VIVODINA
dvadesetak aktivnih clanova

Kulturno-umjetničko društvo Vivodina osnovano je u proljeće 2003. godine s ciljem očuvanje kulturne baštine vivodinskog kraja. Osnivanju se pristupilo vrlo entuzijastično te je društvo imalo pedesetak članova, dok danas okuplja dvadesetak aktivnih odraslih članova, od kojih su većina mladi do 30 godina, također dvadesetak potpornih ili pasivnih članova.

Već treći mandat za redom predsjednik društva je Lovro Vrbos, a potpredsjednik Vlado Furjanić.

Od samog početka umjetnički voditelj KUD-a je Marijan Sudac, koji je bio i glazbeni voditelj neko vrijeme. Na toj ga poziciji zamjenjuje Cena Majcunić, a nju mlada nada Kristina Ferko.

U proteklim godinama postojanja KUD Vivodina rekonstruirao je mušku i žensku nošnju prema starim zapisima, jer im je ostalo vrlo malo u nasljeđu. Također, rekonstruirana je i dječja nošnja. Osim nošnji, obnovljeni su i neki stari običaji prema kazivanju naših starih. Glavna zadaća društva je okupljati mladež i usaditi im ljubav i poštovanje prema tradiciji i nasljeđu naših predaka te njegovati pjesme, plesove i običaje prevenstveno vivodinskog kraja,ali i cijele Hrvatske. Upravo s tom namjerom već nekoliko godina radimo na obnovi stare kuće u Varaštovcu koju želimo prenamijeniti u etno kuću.

Svoj prvi nastup KUD Vivodina odradio je 2003.godine u Vivodini povodom proslave 160 godina školstva u Vivodini. Od tada su nastupali diljem Lijepe naše – u Donjem Miholjcu, Pazinu, Đakovu, Zagrebu, Nedelišću, Strošincima, Adamovcu, Čepinskim Martincima i drugdje, Ogulinu, Karlovcu, Ozlju, Vrhovcu, Velikoj Jelsi, Generalskom Stolu, itd. te preko oceana, u dalekoj nam Kanadi, gdje su nastupali za brojne hrvatske iseljenike.

Od 2006.godine društvo svake organizira jednodnevnu manifestaciju „Jesen u Vivodini“ te „Božićni koncert“ kad ugošćuju brojna kulturno-umjetnička društva i tako nastoje obogatiti kulturni i društveni život ovog područja.

Tradicionalno svake godine svojim nastupom obogaćuju otvaranje „Dana vina“ u Vivodini te sudjeluju na proslavi Sv. Vinka.

Ono na što su najviše ponosni je dječja sekcija koja postoji već tri godine,ali se u posljednjih godinu dana utrostručila. Sekcija broji 20ak članova predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali taj broj se polako povečava. Iako vrlo mlada u postojanju, sekcija je imala desetak nastupa, među kojima treba istaknuti: Dani vina na Vivodini, Dječja smotra folkolora u Lukovdolu, Smotra dječjeg folkolora u Karlovcu, u Ozlju i drugdje. Također, sekcija redovito nastupa na manifestaciji Jesen u Vivodini, koju organizira KUD Vivodina. Unatoč malom broju članova, sekcija se trudi okupiti naše najmlađe i usaditi im ljubav i poštovanje prema nasljeđu i tradiciji naših predaka, što joj i uspijeva kroz kvalitetne nastupe na spomenutim manifestacijama. Djeca kroz različite igre, pjesme i plesove uče o običajima svojih predaka, te upoznavaju njihov način života, a ujedno i na taj način uspostavljaju kontakt sa vršnjacima unutar našeg brdovitog kraja i šire.Prve plesne korake naučili su od voditelja Marijana Sudca kojeg su pred godinu dana naslijedile Ana Brajković i Ivana Guštin.

Najviše se u društvu mijenjala glazbena postava zbog manjka tamburaške sekcije, no danas članovi KUD-a mogu reći da imaju mali,ali stalan sastav koji dobiva brojne pohvale, a čine ga Mirko Galez, Denis Mihalić, Josipa Mihalić i Kristina Ferko.

2013. godine društvo je obilježilo 10. godišnjicu postojanja, 24. kolovoza u Vivodini, te je tom prilikom izvelo i koreografije splitskog, međimurskog i ličkog područja, zajedno sa tradicionalnom koreografijom Vivodine. Na obljetnici je nastupala i dječja sekcija, te gosti.

Adresa:

Telefon:
+385 (0) 47 1111 111

Mobitel:

E-mail:

web: