Kultura Jalba

TRŠKA JALBA
tradicijsko umijeće pletenja

Jalba je naziv za kapu koju su nosile udane ženu u selu Trgu i u selima uz Kupu između Ozlja i Karlovca. Još danas izrađuju se arhaičnom tehnikom na “lucnju” tj. okviru luku načinjenom od okuhane i savijene ljeskove grane utaknute u dašcicu. Posebna ornamentika i nazivi pojedinih ornamenata te upotreba šezdesetinskog sustava brojanja niti osnove, osobitosti su koje ukazuju na staroslavensko podrijetlo načina izrade jalbe. Pletenjem samo prstima dobivaju se željeni motivi, a jednim pletenjem istodobno se pletu dvije čipke. Žene iz Trga nosile su jalbu na rogi (rogovima) – drvenim umecima na koje se stavljala jalba i sve skupa se prekrivalo maramom.

Tradicijsko umijeće pletenja jalbe ima svojstvo nematerijalnoj kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Nositelj tradicije pletenja jalbe je KUD “Ključ” iz Trga, a osim njih za popularizaciju jalbe zaslužna je i Učenička zadruga „Kotačac“ iz OŠ „Slava Raškaj“ iz Ozlja.