Kultura crkva sv Vida

CRKVA SV. VIDA OZALJ
Bogata sakralna baština

Danas se slavi blagdan sv. Vida, zaštitnika grada Ozlja kojem je posvećena i župna crkva na ozaljskom predjelu Kaptolu. Sv. Vid štuje se kao zaštitnik očiju i vida, ljekarnika, glumaca, moli mu se za zaštitu od grmljavine, nevremena, požara…Stoga su se crkve sv. Vida u pravilu gradile na uzvisinama, odakle Sv. Vid “sve vidi”.
Barokna crkva sv. Vida spominje se prvi puta 1349. godine, a obnovljena je 1668. Jednobrodna građevina pravokutne osnove u izvoru je romanička crkva sa zaobljenim svetištem i zvonikom te je zaštićeno kulturno dobro nulte kategorije.
Uz prekrasne vitraje i kameno oltarno svetište Majci Božjoj, posebna vrijednost su crkvene orgulje koje je izradio Josef Brandl 1908. godine, a 1997. ih je restaurirala Umjetnička radionica Heferer – prva hrvatska radionica orgulja, harmonija i glasovira. Već 21 godinu u rujnu ovdje se održavaju koncerti klasične glazbe u sklopu ciklusa “Orgulje Heferer”.
U dvorištu crkve nalazi se posljednje počivalište slikarice Slave Raškaj i hrvatskog bana Nikole Tomašića rođenog kod Ozlja. Na pročelju crkve može se vidjeti i spomen ploča čuvenom jezikoslovcu Ivanu Belostencu koji je djelovao u Ozlju i napisao tronarječni hrvatsko – latinski rječnik

ŽUPA SV. VIDA (vlč. Josip Jakovčić)
Adresa: Zrinskih i Frankopana 23
Telefon: 047/731-205