Kontakt

GRADSKI INFO + VAZNI BROJEVI

Tel: + 385 (0)47 731 400

Kurilovac 1, 47280 Ozalj

VAŽNI BROJEVI

Administracija
Grad Ozalj,
Kurilovac 1
Telefon:
+385 (0) 47 731 400

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Ispostava Ozalj,
Kurilovac 1
Telefon:
+385 (0) 47 731  229

Ured za katastar i Gruntovna,
Zrinskih i Frankopana 15
Telefon:
+385 (0) 47 731  183
Pozivni broj za Ozalj:
+385 (0) 47
Hitna pomoć, policija, vatrogasci: 
112
Telefon policije:
+385 (0) 47 731 024

 

SPORTSKI RIBOLOV

Športsko ribolovno društvo Ozalj
Adresa: Trška cesta bb
Mobitel:
+385 (0) 91 5424 858

Web:
http://www.srd-ozalj.hr/

SERVISI

Služba pomoći na cesti HAK
Hrvatski autoklub
Telefon: +385 (0) 987

LOVAČKA DRUŠTVA

Web:
http://www.lskz.hr/o-nama/clanice-saveza/ozalj.html

Faza Ozalj
Telefon: +385 (0) 47 731 084
Mobitel: +385 (0) 98 1620 722

Kuna Vivodina
Telefon: +385 (0) 731 351
Mobitel: +385 (0) 98 824 720

Jazavac
Jaškovo/Svetičko Hrašće
Mobitel: +385 (0) 98 369 943

Zec Vrhovac
Mobitel: +385 (0) 98 9211 662

Lisica Radatović
http://www.mojzumberak.com/zumberak.php?id=157

AUTOMEHANIČARI

Auto servis Grgić
Ozalj
Mobitel: +385 (0) 98 1609 313

Tavers – CITROEN servis
Ozalj, Karlovačka cesta 64
Telefon: +385 (0) 47 600 400
Mobitel: +385 (0) 91 4006 009

Auto Valić
Levkušje 28
Telefon: +385 (0) 47 651 434

Servis Šoštar
Slapno 41
Telefon: +385 (0) 47 732 081

TIP-TOP – Marijan Ramušćak
Cerje Vivodinsko 14a
Telefon: +385 (0) 47 732 261

VUČNA SLUŽBA

Auto Blažina
Ozalj, Karlovačka cesta 64
Telefon: +385 (0) 47 731 191
Mobitel: +385 (0) 47 91 7822 280

Obrt Grgić
Ozalj
Mobitel: +385 (0) 47 98 1609 313

MUZEJ

Zavičajni muzej Ozalj u Starom gradu Ozlju
Telefon: +385 (0) 47 732 271

Etno park Ozalj
Telefon: +385 (0) 47 732 271

LJEKARNE

Perašin
Kurilovac 8b
Telefon: +385 (0) 47 732-233

Kosanović i Penic
Trg braće Radića 3
Telefon: +385 (0) 47 732 127

AUTOELEKTRIČAR

Autoelektrocentar – Janko Cvitković
Jaškovo 53d
Telefon: +385 (0) 47 752 225

BANKE I MJENJAČNICE

Karlovačka banka d.d.
Trg braće Radića 2
Telefon: +385 (0) 47 731 188

BENZINSKE POSTAJE

PETROL
Ozalj, Kurilovac 11
Telefon: +385 (0) 47 732 444

OMV
Ozalj, Karlovačka cesta 188
Telefon: +385 (0) 47 731 755