Kamanje info

Sjeverozapadni dio Karlovacke zupanije

Kamanje info

na sat vremena od Zagreba te pola sata od prometnog čvorišta u Karlovcu


Općina ima ruralni karakter i obuhvaća 7 naselja: Brlog Ozaljski, Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Orljakovo, Preseka Ozaljska, Reštovo i Veliki Vrh Kamanjski. Naselja su okružena prirodnim livadama, šumarcima i površinama koje su kultivirane pod vinogradima, vrtovima i voćnjacima.

Općina Kamanje smještena je na zapadnom dijelu Karlovačke županije, uz rijeku Kupu na sjeveru koja je cijelom svojom dužinom kroz općinu Kamanje, granična  rijeka između R. Hrvatske i R. Slovenije.

Općinsko središte Kamanje, od Karlovca udaljeno je 27 km i povezano kvalitetnom cestom i željezničkom prugom. Općenito, prometni položaj općine izuzetno je povoljan, na sat vremena od Zagreba te pola sata od prometnog čvorišta u Karlovcu, tj. 15 minuta od čvorišta Novigrad

Međudržavni granični prijelaz Jurovski Brod – Metlika, udaljen je 5 km od općinskog središta

Na zapadu i jugu graniči s Općinom Žakanje, s istočne strane s Gradom Ozljem, a na sjeveru s Republikom Slovenijom. Proteže se na 14,81 km², zauzima 0,4% površine Karlovačke županije te je najmanja općina u županiji.

Općina ima ruralni karakter i obuhvaća 7 naselja: Brlog Ozaljski, Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Orljakovo, Preseka Ozaljska, Reštovo i Veliki Vrh Kamanjski. Naselja su okružena prirodnim livadama, šumarcima i površinama koje su kultivirane pod vinogradima, vrtovima i voćnjacima. Kamanje je status općine dobilo 12.11.2003. godine, a do tada je područje Općine pripadalo Općini Žakanje.


Povijest

Kamanjsko područje je povijesno i baštinski dio Ozaljskog kruga i prebogato je tradicijskim lokalitetima. Kamanje se spominje u XVI. stoljeću kao jedno od selišta ozaljskog vlastelinstva. Međutim kontinuitet življenja na ovom mjestu seže u neolitik, mlađe kameno doba, naime arheološkim istraživanjima u obližnjoj spilji Vrlovci, najstariji nalazi sežu u to doba. Kroz cijeli srednji vijek, Kamanje je vezano uz ozaljsko vlastelinstvo kojem sve do tragičnog završetka zrinsko-frankopanske urote, ove dvije hrvatske velikaške obitelji daju jaki pečat. Godine 1789. Kamanje postaje župom i sve se više naseljava stanovništvom iz okolnih naselja. Kroz XIX. i XX. stoljeće veliki se broj stanovnika, više zbog siromaštva nego političkih prilika, iseljavao diljem svijeta.