Javni Natječaj Za Izbor Direktora/ice Turističkog Ureda Turističke Zajednice Grada Ozlja

Na temelju članka 17. st. 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17), članka 24. stavka 3. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/10), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Ozlja od 17. studenog 2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ozlja raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ozlja

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj/ica (m/ž) na puno radno vrijeme
VIÅ E