Natječaj

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Kupa

Na temelju odredbe čl. 18., stavka 1. toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl.24., stavka 1., toč.6., Statuta Turističke zajednice područja Kupa (”Službeni glasnik Grada Ozlja” br.09/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kupa od dana 27.10.2023. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa dana 13.03.2024. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Kupa
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Detaljne infromacije (kliknite ovdje za Word dokument)