Dokumenti

TZP Kupa

Dokumenti

Zakoni, legislature, forme..

 

Službeni dokumenti

Kontakt podaci službenika za informiranje:
Toni Šarić, dipl. oec.

Kurilovac 1, 47280 OZALJ
telefon: 047/731-196

toni@tzp-kupa.hr

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE


Zakoni, Pravilnici, Uredbe

PDF / WORD /EXCEL

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/1942/20)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19144/20)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/1932/2042/20)

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (NN 152/08, 23/17 i 72/17)

PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE (NN 71/2019)

Zakon o pravu na pristup informacijama, (NN 25/1385/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (12/14)


GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu


TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA

2021. GODINA

Odluka o sufinanciranju testiranja COVID-19 

Obavijest o odabiru stručnog suradnika

Izvještaj o radu uz financijsko izvješće TZP Kupa za 2020. godinu

1.Rebalans financijskog plana za 2021.godinu

Program rada za 2021. godinu – 1.rebalans

Pravilnik o jednostavnoj nabavi TZP Kupa

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZP Kupa

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu TZP Kupa

Odluka o vizualnom identitetu TZP Kupa

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zapisnik Skupstina 15-03-2021

Zapisnik Vijeće 15-03-21

Program rada za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu


2020. GODINA

Odluka o donošenju Statuta TZP Kupa

Statut TZP Kupa

Pravilnik Turističkog ureda TZP Kupa

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan TU – TZP KUPA za 2020. godinu

Zapisnik sa sjednice Turističkog vijeća TZP Kupa – 03.03.2020. godine

Poziv za sjednicu Turističkog vijeća

Zapisnik sa sjednice Skupštine TZP Kupa – 03.03.2020. godine

Poziv za sjednicu Skupštine 

Izborna Skupština TZP Kupa – Zapisnik 16.12.2020. godine

Poziv za Izbornu Skupštinu