AUTOHTONE SORTE


Projektom identifikacije i revitalizacije autohtonih sorata Ozaljsko- vivodinskog vinogorja u brojnim još uvijek očuvanim stoljetnim vinogradima evidentiran je velik broj starih gotovo isčezlih sorta. Genetičkim analizama utvrđeno je šest novih, genetički unikatnih (autohtonih) trseva jedinstvenih samo za ovo vinogorje te nekoliko izrazito rjetkih sorata interesantnih za daljnja istraživanja.

Velika raznolikost sortimenta na istraživanom području potvrđena i je pregledom povijesnih dokumenata većinom iz sredine 19. st. dok najstariji predstavlja čak Gazophylacium, Ivana Belostenca iz 1740-e. Autohtone sorte potvrđene su na području Vrhovca, Vivodine, Fratrovaca ozaljskih te Svetičkog Hrašća.

Ovim rezultatima Ozaljsko-vivodinsko vinogorje predstavlja jedno od sortama najbogatijih vinogorja u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kao zalog za budućnost proizvođačima vina i čitavom Ozaljskom kraju pruža se mogućnost da kroz ponudu vina autohtonih sorata grade svoju unikatnost i prepoznatljivost na tržištu.