ADRENALINSKI PARK U OZLJU

Grad Ozalj i Croatia Open Land d.o.o. iz Karlovca organiziraju u petak 14.05.2021. od 10:00 sati otvorenje Adrenalinskog parka u Ozlju, u ulici N.Šubića Zrinskog.

AARP – Absolute adventure roping poligon u Ozlju uključuje osim 7 drvenih stupova međusobno povezanih čeličnim užadima, te sadrvenim platformama i elementima za vješanje, hodanje i sl. i ZIP line (ukupne duljine 90m)

Croatia Open Land d.o.o. je lokalna turistička agencija, koja je izvršila transformaciju u društvenog poduzetnika, čija je uska specijalizacija adrenalinski turizam.